مجموعه فیلم های کریشتوف کیشلوفسکی

۳۱۰,۰۰۰ تومان

Krzysztof Kieślowski

کریشتوف کیشلوفسکی

کارگردان لهستانی

تولد 1941

درگذشت 1996

توضیحات

Krzysztof Kieślowski

کریشتوف کیشلوفسکی کارگردان اهل کشور لهستان متولد سال ۱۹۴۱ می باشد.

۱۹۷۶ – The Scar
۱۹۷۹ – Camera Buff
۱۹۸۱ – Blind Chance
۱۹۸۴ – No End
۱۹۸۸ – A Short Film About Killing
۱۹۸۸ – A Short Film About Love
۱۹۸۸ – The Decalogue
۱۹۹۱ – The Double Life Of Veronique
۱۹۹۳ – Three Colors-Blue
۱۹۹۴ – Three Colors-Red
۱۹۹۴ – Three Colors-White
Short Film 1969-1980

توضیحات تکمیلی

تعداد دیسک

فرمت

کارگردان

حجم

65.2GB

فهرست