مجموعه فیلم های بهمن قبادی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

Bahman Ghobadi

بهمن قبادی

کارگردان ایرانی

متولد 1968

توضیحات

Bahman Ghobadi

Films:

۲۰۰۰ – A Time for Drunken Horses
۲۰۰۲ – Marooned in Iraq
۲۰۰۴ – Turtles Can Fly
۲۰۰۶ – Half Moon
۲۰۰۹ – No One Knows About Persian Cats
۲۰۱۲ – Rhino Season

توضیحات تکمیلی

تعداد دیسک

فرمت

حجم

25GB

کارگردان

فهرست